Stress gir ikke MS

Posted on 01/06/2011

1


Nei, jeg har ikke skrevet feil i overskriften. Det er her snakk om multippel sklerose, en nevrologisk sykdom. Jeg tenkte kanskje at resultatene uansett kunne være interessante for vår pasientgruppe.

Fordi stress kan føre til akutte episoder med forverring av sykdommen MS, har en lurt på om stress også kan være en utløsende faktor. En studie fra Universitetet i Bergen og Harvard School of Public Health blir nå publisert, hvor de viser at stress ikke øker risikoen for å få multippel sklerose. Dette er i strid med gammel teori og studier som har alvorlige metodologiske faktorer.

Les mer på forskning.no

Jeg synes metodologien er interessant – man kan ikke stole på pasientenes hukommelse om hvor stresset de hadde vært før de ble syk. Alle kan sikkert huske at det var noen stressfaktorer før de ble syke. Hvem vet, kanskje denne forskningen kan få implikasjoner for ME-forskningen også?

Reklamer
Posted in: Forskning