WPIs pressemelding som svar på bekymringsmelding i Science – Notater på norsk

Posted on 31/05/2011

1


Whittemore Peterson Institute har sendt ut følgende pressemelding som svar på den «redaksjonelle bekymringsmeldingen» som ble publisert i Science i dag.

~

Tirsdag 31. mai 2011

WPIs svar på Sciences redaksjonelle bekymringsmelding

«Vi er ekstremt skuffet over at redaktøren for Science har publisert en «redaksjonell bekymringsmelding» angående Lombardi et al.-studien. Forfatterne av Lombardi-studien mener at det er prematurt å konkludere at de negative studiene er nøyaktive eller endre konklusjonene i de originale studiene og vi er helt enige,» sier Annette Whittemore, president for Whittemore Peterson Institute. «Mye av arbeidet om dette nye retroviruset gjenstår fortsatt å bli utført, og vi ser frem til nye studer som vil støtte resultatene og funnene beskrevet at disse anerkjente forskerne. Det har ikke vært noe forsøk på å fullt ut replikere denne studien til dags dato. Alle de negative studiene har mislyktes i å bruke metodene, materialene eller prosessene benyttet i den originale studien og mange har vært dårlig designet. WPIs forskere vil fortsette å utføre den kritiske forskningen som trengs for å hjelpe pasientene som lider av nevro-immun sykdom.»

I tillegg vil WPI fortsette å tilby andre vitenskapelige forskere de materialer og metoder som er nødvendige for å utføre en full og nøyaktig replikasjonsstudie i fremtiden.

###

Om Whittemore Peterson Institute

Whittemore Peterson Institute er landets første omfattende translasjonelle forsknings-fasilitet dedikert til forskning, behandling, utdannelse og oppsøkende virksomhet om nevro-immun sykdom.

Reklamer