To nye negative XMRV-studier publisert i Science i dag – Notater på norsk

Posted on 31/05/2011

0


I dag har det virkelig flydd inn med nyheter på XMRV-fronten!

Jeg har ikke mulighet til å sette meg grundig inn i detaljene i de to nye studiene som er publisert i dag, men her er linker og noen smakebiter fra studienes oppsummering/abstract. (Følg med på neste post, der vil jeg publisere en artikkel om de to nye studiene fra Wall Street Journals Helseblogg).

 

1. No Evidence of Murine-Like Gammaretroviruses in CFS Patients Previously Identified as XMRV-Infected

Murine-liknende gammaretrovirus (MLVer), mest bemerket XMRV [xenotropisk murine leukemi-virus (X-MLV)-relatert virus], har blitt rapportert å være tilstede i blodet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Vi evaluerte blodprøver fra 61 pasienter med CFS fra en enkelt klinisk praksis, 43 av dem som tidligere hadde blitt identifisert som XMRV-positive. Våre analyser inkluderte polymerase kjedereaksjon og revers transkripsjon polymerase kjedereaksjon-prosedyrer for oppdagelse av virale nukleinsyrer og tester for oppdagelse av infektiøse virus og virus-spesifikke antistoffer. Vi fant ingen bevis for XMRV eller andre MLVer i disse blodprøvene. I tillegg, fant vi at disse gammaretrovirusene var sterkt (X-MLV) eller delvis (XMRV) mottakelige for inaktivering av sera fra CFS-pasienter og friske kontrolelr, som foreslår at etablering av en suksessfull infeksjon hos mennesker vil være usannsynlig. I tråd med tidligere rapporter, fant vi MLV-sekvenser i kommersielle laboratorie-reagenter. Våre resulater tyder på at tidligere bevis som knytter XMRV og MLVer til CFS sannsynligvis kan tilskrives laboratorie-kontaminering.

 

2. Recombinant Origin of the Retrovirus XMRV

Retroviruset XMRV (xenotropisk murine leukemia virus-relatert virus) har blitt funnet i menneskelige prostatasvulster og i blodprøver fra pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, men disse funnene har ikke blitt replikert. Vi hypotetiserte at en forståelse av hvor og hvordan XMRV først oppstod kunne hjelpe til med å forklare avvikene i resultater. Vi studerte menneskelige prostata kreft-cellelinjer CWR22Rv1 og CWR-R1, som produserer XMRV virtuelt identisk til virusene som nylig ble funnet i pasientprøver, så vel som deres forløper human prostata tumor xenograft (CWR22) som har blitt passert gjennom mus. Vi fant XMRV-infeksjon i de to celle-linjene og i de senere xenograftene som var passert, men ikke i de tidlige passasjene. Spesielt fant vi at verts-musene innehold to provirus, PreXMRV-1 og PreXMRV-2, som deler 99,92% identitet med XMRV over >3.2 kilobase-strekk av deres genomer. Vi konluderer med at XMRV ikke var tilstede i den originale CWR22-svulsten, men ble generert av en rekombinering av to provirus gjennom svulst-passering i mus. Sannsynligheten for at en identisk rekombinant ble generert uavhengig er ubetydelig (~10-12); våre resultater tyder på at assosiasjonen av XMRV med menneskelig sykdom skyldes kontaminering av menneskelige prøver med virus som stammer fra denne rekombinerings-hendelsen.