Science ber WPI trekke XMRV-artikkel

Posted on 31/05/2011

2


Jeg må innrømme at da jeg fikk denne linken på mail i natt, så reagerte jeg med et oppgitt «Hva er det de har funnet på da?»

For i følge Wall Street Journals helseblogger Amy Dockser Marcus har redaktører fra tidsskriftet Science bedt forfatterne av artikkelen fra 2009 som knytter kronisk utmattelsessyndrom opp mot retroviruset XMRV om å frivillig trekke tilbake artikkelen.

Henvendelsen kommer etter at flere studier ikke har klart å finne den samme koblingen.

I en skriftlig respons på fredag har Judy Mikovits fra Whittemore Peterson Instutite for Neuro-Immune Disease (WPI) sagt at «det er prematurt å trekke tilbake vår artikkel». (Det har tydeligvis foregått en meningsutveksling her i noen dager jeg ikke har fått med meg. Er det noen som har hørt noe mer, eller har tilgang til denne skriftlige responsen, tar jeg gjerne i mot mer info).

I brevet til WPI skal Dr. Alberts og Ms. Bradford (redaktører i Science) ha foreslått at artikkelen blir trukket tilbake «i lys av det økende antall forskningsartikler fra uavhengige forskere som enten ikke har lyktes med å replikere dine originale funn om at XMRV er assosiert med kronisk utmattelsessyndrom, og/eller har fremlagt resultater som tyder på at laboratorie-reagenter er ubredt kontaminert med viruset.»

Brevet tar også med at to nye artikler som sår tvil om funnene fra 2009 vil bli publisert den 2. juni i Science, og at Science vil publisere en uttalelse fra redaktørene som viser bekyrming angående 2009-artikkelen.

Dette kan fungerer som et rødt flagg for det vitenskapelige miljøet, og gjøre det vanskeligere å få finansiering for videre forskning og vanskeligere å få publisert artikler, sier en medisinsk kommunikasjons-konsulent til WSJ Health Blog.

Dr. Mikovits har sagt at det fortsatt er for tidlig for å vite grunnen til forskjellige resultater fra forskjellige laboratorier, og at WPI ser frem til å delta i en stor studie som er på vei fra det nasjonale helseinstituttet i USA (NIH – National Institute of Health), ledet av virusjegeren Ian Lipkin fra Columbia universitet.

~

I en kommentar til artikkelen på Wall Street Journals helseblogg sier Mindy Kitei, journalist og vitenskapelig blogger på CFS Central, at hun er perpleks over at Science ber Dr. Mikovits om å trekke artikkelen når spørsmålet om XMRV og kronisk utmattelsessyndrom fortsatt står åpent.

Hun påpeker at de laboratoriene som ikke har funnet XMRV har mislyktes i å replikere metodene og pasientgruppene som den originale studien benyttet, noe som gjør resultatene diskutable.

Hun viser også til at blant de laboratoriene som har funnet retroviruset, er det en studie av National Institutes of Health Lasker Award-vinner Dr. Harvey Alter og FDA-ansatte Dr. Shyh-Ching Lo. Deres studie fant varianter av XMRV i 86% av pasientene og 7% av friske kontroller. Kontrollpersonene var alle blodgivere, noe som tyder på at viruset er spredt i blodforsyningen.

Mindy Kitei peker også på at den originale studien ble gjennomført i samarbeid med Cleveland Clinic og National Cancer Institute, og at de begge fant retroviruset hos ME/CFS-pasientene. Det er også flere andre laboratoriere som har funnet retroviruset i pasienter, men ikke har publisert funnene enda. Respekterte laboratorier har også funnet retroviruset hos pasienter med prostatakreft, noe som gjør kontaminerings-teorien lite sannsynlig.

Kitei sier at noen ser denne vridningen i saken fra Sciences side som det første steget mot å forsøke å legge ned de NIH-finansierte XMRV CFS-studiene som er på gang, slik myndighetene gjorde for 20 år siden da de første bevisene på et retrovirus hos ME/CFS-pasienter ble fremlagt ved Wistar Institute ved universitetet i Pennsylvania. Den gang nektet Centers for Disease Control (CDC) å replikere metodene til Dr. Elaine DeFreitas ved Wistar. Da CDC ikke kunne replikere hennes funn, døde forskningen ut. Er det samme i ferd med å skje igjen, spør Mindy Kitei.

Og jeg vil føye til: Jeg har aldri vært noen konspirasjonstilhenger, men jeg synes det er veldig merkelig at CDC ikke vil forsøke å replikere studien til WPI med de samme metodene som de brukte, og det vil være veldig skremmende om vi er på vei mot at dette sporet innen forsknigen blir forlatt, uten at det er grundig replikert av andre enn WPI.

Mindy Kitei blogger på CFS Central: http://www.cfscentral.com/

Se også: «What Science Giveth Science Try to Taketh Away: Science Journal Asks WPI To Retract XMRV CFS Paper» (Phoenix Rising)

Reklamer