Redaksjonell bekymringsmelding fra Science – Notater på norsk

Posted on 31/05/2011

0


Jeg beklager hvis det hele kommer litt hulter til bulter her, men for å ta en kjapp oppsummering:

– To redaktører fra Science har den 26. mai sendt et brev og bedt forfatterne av Lombardi-studien fra 2009 frivillig trekke sin artikkel fra Science, da resultatene ikke er blitt replikert.

– Dr. Judy Mikovits fra WPI har svart på denne henvendelsen.

– WPI har utstedt en pressemelding.

– Den redaksjonelle bekymringsmeldingen fra Science har blitt publisert – og kan leses på norsk nedenfor.

– To negative XMRV-studier har blitt publisert i Science, som begge konkluderer med at XMRV-funn, både hos CFS-pasienter og pasienter med prostatakreft, skyldes forurensning av prøvene.

… og alle ME-bloggere over hele verden gikk amok…. det er nå helt umulig å følge med på hva alle skriver. Jeg skal forsøke å dele de kommentarene jeg finner mest nyttige.

Nedenfor finner dere altså min oversettelse av den redaksjonelle bekymringsmeldingen fra Science, og du kan lese originalbrevet som pdf her.

Dr. Mikovits har svart på brevet fra Science og sagt at de ikke vil trekke sin artikkel. Les WPIs brev på norsk her.

~

Redaksjonell bekymringsmelding
Bruce Alberts
Sjefsredaktør

I utgaven den 23. oktober 2009, publiserte Science rapporten «Funn av et infektiøst retrovirus, XMRV, i blodcellene til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom,» en studie av Lombardi et al. som påstod at de kunne vise at et retrovirus kalt XMRV (xenotropisk murine leukemi virus-relatert virus) var tilstede i blodet til 67% av pasienter med kronisk utmattelsessyndrom sammenliknet med 3.7% av friske kontroller. (1)

Siden det har minst 10 studier utført av andre forskere og publisert andre steder rapportert at de ikke har klart å finne XMRV i uavhengige populasjoner av CFS-pasienter.

I denne ukens utgave av Science Express, publiserer vi to rapporter som sterkt støtter det økende synet på at assosiasjonen mellom XRMV og CFS som beskrevet av Lombardi et al. sannsynligvis reflekterer kontaminering av laboratorier og reagenter med viruset.

I den første rapporten, «Recombinant opprinnelse av retroviruset XMRV» (2), sporer T. Paprotka et al. forfedrene til XRMV og fremlegger bevis for at viruset oppstod når to muse leukemi-virus undergikk rekombinering under eksperimentell passering av en menneskelig prostatakreft-svult xenograft i mus i 1990-årene. En kombinasjon av sekvensering, phylogenetiske og sannsylnlighetsanalyser førte til at Paprotka et al. konkluderer med at laboratoriekontaminering med XMRV produsert av en celle-linje (22Rv1) avlede fra disse tidlige xenograft-eksperimentene er den mest sannsynlige forklaringen på funnet av viruset i pasientprøver.

I den andre rapporten, «Ingen bevis for murine-liknende gammaretrovirus hos CFS-pasienter tidligere identifisert som XMRV-infiserte» (3) har K. Knox et al. undersøkt blodprøver fra 61 CFS-pasienter fra den samme medisinske praksisen som bidro med pasientprøver til Lombardi et. al. Omfattende analyser utført av Knox et al. for virus-nukleinsyrer, infektiøst virus og virus-spesifikke antistoffer avdekket ikke noe bevis for XMRV i noen av prøvene.

Studien av Lombardi et. al. (1) tiltrakk seg betraktelig oppmerksomhet, og dets publikasjon i Science har hatt en vidtrekkende effekt på miljøet av CFS-pasienter og utover det. Fordi det nå stilles seriøse spørsmål ved validiteten til studien utført av Lombardi et al. ,  publiserer vi denne redaksjonelle bekymringsmeldingen og legger ved publikasjonen av Lombardi et al. fra Sciences utgave den 23. oktober 2009.

U.S. National Institutes of Health finansierer videre nøye designede studier for å fastlå om  assosiasjonen mellom XMRV og CFS kan bekreftes. Science avventer ivrig utkommet av disse videre studiene og vil foreta de passende handligner når resultatene er kjent.

Referanser
1. V. C. Lombardi et al., Science 326, 585 (2009); published online 8 October 2009 (10.1126/science.1179052).
2. T. Paprotka et al., Science, published online 31 May 2011 (10.1126/science.1205292).
3. K. Knox et al., Science, published online 31 May 2011 (10.1126/science.1204963).
17 May 2011; accepted 26 May 2011 Published online 31 May 2011; 10.1126/science.1208542 Include this information when citing this paper.
Editorial Expression of Concern
Bruce Alberts
Editor-in-Chief Downloaded from http://www.sciencemag.org on May 31, 2011

Reklamer