Immunologiske abnormaliteter som potensielle biomarkører for ME/CFS

Posted on 29/05/2011

3


En ny studie viser hvordan avvik i immunologiske funn kan fungere som biomarkører for ME/CFS – dvs. kunne være en del av diagnostiseringen av sykdommen.

Studien er publisert i tidsskriftet «Journal of Translational Medicine» den 28.05, og finnes i fulltekst her.

Som de australske forskerne skriver i innledningen, er det ikke per i dag noen tilfredsstillende forklaring på sykdomsmekanismene i ME/CFS.

De har undersøkt 95 ME/CFS-pasienter, og 50 friske kontroller.

Konklusjon:

Studien finner immunologiske abnormaliteters som kan tjene som biomarkører for ME/CFS-pasienter, med potensiale for å brukes som et diagnostisk verktøy.

Disse dataene tyder på signifikant dysregulering av immunsystemet hos ME/CFS-pasienter.

Resultatene illustrerer alvorlig kompromittert immunmodulerende mekanismer i ME/CFS, der forsøk på å klare å få regulert eller gjenopprettet balanse i immunsystemet er svekket.

Flere studier har som vi allerede kjenner til, rapportert om

Slik skriver de om de konkrete, immunologiske funnene i sammendraget:

– Sammenlignet med friske personer, hadde ME/CFS-pasientene en signifikant økning i IL-10, IFN-gamma, TNF-alpha, CD4+CD25+ T celler, FoxP3 og VPACR2-uttrykk.

Det at man har signifikant høyere nivåer av de anti-inflammatoriske cytokinene IL-10 og de pro-inflammatoriske cytokinene IFN-gamma og TNF-alpha er en profil som reflekterer signifikant og viktig immunologisk dysregulering som kan forklare noen av de kliniske symptomene ved sykdommen, for eksempel den vedvarende sykdomsfølelsen («influensafølelsen») hos ME/CFS-pasienter.

Økningen i pro-inflammatoriske cytokiner slik som TNF-alfa kan også gi et bilde av tilstedeværelsen av et betent fordøyelsessystem eller irritabelt tarm-syndrom hos noen ME/CFS-pasienter. Inflammasjon i tarmene kan gi endringer i sentralnervesystemet og påvirke ulike fysiologiske mekanismer inkludert nevropeptider.

– Den cytotoksiske aktiviteten til NK og CD8+T celler and NK fenotyper, spessielt CD56 [bright] NK-celler var signifikant lavere hos ME/CFS-pasienter.

– I tillegg var granzym A og granzym K-uttrykk redusert, mens uttrykksnivå for perforin var signifikant økt hos ME/CFS-populasjonen i forhold til kontrollpopulasjonen.

Det er mye interessant stoff, og mye å lære, av å lese hele artikkelen, men dessverre blir det ingen lengre oversettelse i dag.

Reklamer