ME har større effekt på funksjonsevnen enn f.eks. kreft

Posted on 28/05/2011

5


En ny studie har undersøkt den funksjonelle statusen, eller kan vi si – hvor godt man fungerer? – og velværet til ME-pasienter og deres omsorgspersoner.

De har brukt Fukuda- og Canadakriteriene i utvalg av pasienter, og har undersøkt 170 pasienter og 44 omsorgspersoner. De har brukt SF-36, som er et måleverktøy/spørreskjema for funksjonalitet og velvære.

Konklusjonen på studien er (oversatt av meg):

ME/CFS er funksjonshemmmende og har en større effekt på funksjonell status og velvære enn andre kroniske sykdommer slik som kreft. Den emosjonelle byrden av ME/CFS påvirker omsorgspersonene, så vel som personer med ME/CFS.

Studien har tittelen «The functional status and well being of people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and their carers» og du kan lese sammendrag/abstract her eller artikkelen i fulltekst her.

Oppdatering: Hvis man ser på Tabell 4 fra side 26 i artikkelen, går det tydelig frem at ME-pasienter skårer dårligere på både fysisk funksjon og mental velvære enn de andre sykdommene som er tatt med i undersøkelsen:

~

Nacul, L. C. et. al. (2011): The functional status and well being of people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and their carers, BMC Public Health 2011, 11:402 (Publisert på BMC Public Health)

Forskere fra følgende institusjoner har vært involvert i studien:

 • Department of Nutrition and Public Health Interventions Research, London School
  of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), London, UK.
 • Foundation for Genomics and Population Health (PHGF), Cambridge, UK.
 • Hull-York Medical School, University of Hull, Hull, UK.
 • National ME Observatory Project Coordinator, and Buckinghamshire New
  University, Society and Health, Uxbridge Campus, Middlesex,UK.
 • University of East Anglia, Norwich, UK.
 • Department of Primary Care & Public Health Sciences, Division of Health and
  Social Care Research. Kings College, London,UK.


Reklamer