Arvelig predisposisjon for kronisk utmattelsessyndrom?

Posted on 28/05/2011

0


En ny studie utført ved universitetet i Utah, tyder på at det kan foreligge en arvelig predisposisjon for kronisk utmattelsessyndrom.

Jeg vet at det er mange familier her i Norge også, hvor flere er rammet av ME. Håper at vi kan se mer forskning på dette feltet. Generelt kommer det mye spennende fra forskerne ved universitetet i Utah, så det er noe å følge med på.

Denne studien har tittelen «Evidence for a Heritable Predisposition to Chronic Fatigue Syndrome».

Abstract/sammendrag kan leses her, og artikkelen ligger i fulltekst her.

CFS has been described as a disorder of the brain, the immune system, or the endocrine system; studies have  documented underlying pathophysiological processes involving all of these systems [13-18]. (Fra  innledningen i artikkelen)

Forskerne sier i sammendraget at «Nyere rapporter om assosiasjon mellom CFS og retroviruset xenotropisk murine leukemisk virus-relatert virus (XMRV) eller andre murine leukemi-relaterte retrovirus (MLV) kan også tyde på underliggende genetiske implikasjoner i vertens immunsystem.»

De analyserte opphopning av ME i familier, og estimerte risiko for at slektninger skulle få ME. De undersøkte relasjonene mellom 811 personer som hadde vært diagnostisert med ME/CFS siden 1993. Metodene de brukte er de samme som tidligere har gitt evidens for arvelige komponenter i mange sykdommer, inkludert blant annet prostata kreft, influensa-dødelighet, aneurismer, kreft, astma-dødelighet og diabetes.

De viser til at det er flere studier som tyder på at gener spiller en rolle i utviklingen og/eller progresjonen for ME, og at tvillingstudier har vist dette også.

De observerte at det var en slik opphopning av ME-tilfeller, mye mer enn man skulle ha forventet. Analysene av ME/CFS i et stort materiale fra Utah viser klar evidens for en signifikant overvekt av opphopning i familier, og signifikant forhøyet risiko for ME/CFS i første, andre og tredje ledds slektninger for ME-pasienter. De konkluderer med at analysene støtter teorien om at det er et arvelig bidrag som disponerer for kronisk utmattelsessyndrom, slik det per dags dato er definert og diagnostisert av leger i Utah.

Selv om en genetisk predisposisjon for ME/CFS har vært foreslått i litteraturen tidligere, sier forskerne at dette er den første populasjons-baserte analysen som omfattende støtter denne påstanden.

Man vet fortsatt ikke hvilke mekanismer som fører til en slik predisposisjon for ME/CFS. Forskerne ønsker å undersøke stamtavlene eller familiegrenene der ME/CFS er opphopet for å studere genene som kan predisponere for ME/CFS, og for å bedre forstå sykdomsmekanismene og potensielle miljøfaktorer og triggere.

Det kan for eksempel være en sammenheng med en virusinfeksjon, som XMRV eller MLV-relaterte virus, og forskerne foreslår å undersøke dette nærmere. Kanskje er noen mer arvelig predisponert for virusinfeksjoner enn andre, skriver de, og dette ville forklare både funnet om en arvelig predisposisjon for ME/CFS og de komplekse virus-assosiasjonene som man har sett.

Om man klarer å identifisere gener som predisponerer for ME/CFS, og forstå mer av hvordan slike gener påvirker helsen, har man muligheten til å sette i gang tiltak som screening for risikogrupper, tettere oppfølging fra helsevesenet for å redusere risikoen for utvikling av ME/CFS og også å identifisere behandlinger eller medisiner som kan forhindre eller utsette utbrudd av symptomer.

At denne forskningen blir spennende å følge med på videre, er det vel ingen tvil om! 🙂

~

Albright, F., Light, K., Light, A., Bateman, L. og Cannon-Albright, L.A. (2011): Evidence for a Heritable Predisposition to Chronic Fatigue Syndrome. BMC Neurology 2011, 11:62, på BMC Neurology

Posted in: Uncategorized