Mikovits uttaler seg om Singh-studien til Science

Posted on 07/05/2011

0


De siste dagene har mange vært spente på hva WPI og Dr. Judy Mikovits kommer til å si om resultatet fra Singh-studien, der de ikke fant XMRV hos ME/CFS-pasienter.

Nå har Dr. Mikovits uttalt seg i et intervju til Science, og hun sier blant annet at hun var overrasket over at de ikke fant XMRV, og at hun regner dem som gode forskere.

Men hun sier også at hun fortsatt har full tiltro til at de 14 ME-pasientene hun valgte ut til Singhs studie faktisk har XMRV i kroppen.

«Denne studien sier ingenting,» uttaler Dr. Mikovits til Science.

Hun sier også at de ikke har noe som tyder på kontaminering i laben til WPI, og at de har kontrollert for dette hele tiden.

Dr. Mikovits bemerker at Singhs gruppe ikke brukte identiske protokoller for hver analyse, og fremhever at forskjeller mellom laboratoriene også kan reflektere Mikovits’ funn at XMRV-nivåer hos varierer i pasientene fra dag til dag.

Til dette sier Singh at selv om det var noen forskjeller i protokollene, jobbet de tett med Mikovits’ team for å replikere det originale arbeidet, og mener at siden de testet pasienter som gjentatte ganger hadde testet positivt, så burde de ha funnet i hvertfall noe.

Les hele intervjuet på Sciences webside her.


Reklamer