Wall Street Journal rapporterer fra «State of the Knowledge»-konferansen

Posted on 08/04/2011

0


Som de fleste vet nå, har det de to siste dagene blitt avholdt en viktig konferanse i regi av amerikanske helsemyndigheter hvor man har tatt for seg kunnskapsstatusen angående forskningen på ME.

Temperaturen ble tildels HØY i går, da Dr. Mikovits braket sammen med Dr. Coffin i en diskusjon om XMRVs betydning. (Se video her).

Wall Street Journals Amy Dockser Marcus har i dag rapportert fra konferansen, og en oversettelse av hennes artikkel (originalen finner du her) kommer nå:

XMRV-debatten blir opphetet på NIH-konferanse om ME/CFS

Av Amy Dockser Marcus

Vitenskapelige konferanser kan noen ganger være kjedelige arrangementer, fylt med forelesninger som går ut over den tildelte tiden, tekst-pakkede slides og debatter som er så siviliserte at det ofte er vanskelig å forstå at det i det hele tatt foreligger uenigheter. Men det er ikke tilstanden når emnet er XMRV-viruset.

NIHs (NIH = National Institute of Health) to-dagers kunnskaps-workshop om ME/CFS, som startet i går, fikk forskere, vitenskapsfolk, representater fra helsemyndighetene og pasienter se to forskere gå i ringen i en opphetet debatt om hvorvidt XMRV spiller en rolle i ME/CFS.

På den ene siden fant vi Judy Mikovits fra Whittemore Peterson Institute, som ledet det vitenskapelige teamet som fant en link mellom retroviruset XMRV og ME/CFS i en artikkel i 2009 publisert i tidsskriftet Science. Hun presenterte både publisert og upublisert data om hvordan pasienter utvikler antistoffer mot XMRV, og måter retroviruset etterlater seg immun-dysfunksjons «fotavtrykk i blodet». Hun foreslå at det er på tide å få noen av funnene over i måter å hjelpe pasientene på.

På den andre siden var John Coffin fra Tufts University, som presenterte upublisert arbeid gjort i hans lab og ved NCI (National Cancer Institute) som foreslår at XMRV er skapt som følge av lab-eksperimenter hvor man gror menneskelig kreft-vev i mus og at det så har kommet inn i pasient-populasjonen via kontaminering.

Følelsene rundt XMRV har vært så heftige i de siste 18 månedene at etter at Coffin hadde avsluttet sitt foredrag, ba han om ekstra tid for å komme med en personlig uttalelse. Han talte først og fremst til pasientene, hvorav noen har stilt spørsmålstegn ved forskere som studerer XMRV. Coffin sa at forskerne gikk inn i disse studiene ivrige etter å hjelpe, og var ikke dirigert av sine oppdragsgivere om å finne eller ikke finne XMRV. Og at de ikke har en kommersiell interesse i utfallet. «Utsagnene er ikke bare unøyaktige, de er smertefulle å lese,» sa han.

Likevel, når han ble spurt i løpet av den opphetede diskusjonsen etter presentasjonen om sine tanker rundt det neste vitenskapelige steget man bør ta, erklærte Coffin at selv om han fortsatt var villig til å vurdere en infektiøs årsak til ME/CFS, mente han at «Jeg mener det neste steget bør være å legge viruset kjent som XMRV bak oss.»

Møtelederen i denne høylytte krangelen var Harvey Alter, del av en annen gruppe forskere som fant en familie av retrovirus (som XMRV også hører til) i pasienter med ME/CFS. Alter sa at han så på Coffins data om opprinnelsen til XMRV som «veldig overbevisende», men satte spørsmålstegn ved «det neste steget» i Coffins forslag om at XMRV-funnene hos pasienter er resultat av kontaminering.

Alter pekte ut at i det arbeidet han er involverte i er forskerne konstant bekymret for kontaminerings-mulighetene, men at de har brukt flere tester for å opppdage dette – inkludert en som er utviklet av Coffins gruppe – og at de så langt ikke har funnet noen tegnt på at det har vært kontaminering.

Studier i regi av myndighetene er underveis som en innsats for å løse uenighetene. NCI har lansert en liten studie med 30 pasienter som tidligere har testet positivt for XMRV, og sørger nå for flere blodprøver og utdypende tester. En føderalt ledet vitenskapelig blodarbeidsgruppe studierer den potensielle effekten på blodforsyningen ved å teste for XMRV i ME/CFS-pasienter og friske kontroller.

Men Alter fortalte tilhørerne at han avventer resultatene fra en stor NIH-sponset studie, ledet av virus-jeger Ian Lipkin, som vil ta blod fra et stort antall pasienter og friske kontroller ved flerfoldige sentre rundt omkring i landet og teste for XMRV.

Følg med, sier Alter, for denne «kritiske biten som er på vei».