«ME-protest mot helsepolitikk» (Dagens Medisin)

Posted on 17/03/2011

4


Dagens Medisin har i dag et oppslag om underskriftskampanjen som ble levert på Stortinget denne uken.

Jeg synes det er interessant at Dagens Medisin følger ME-saken, for det er ofte både helsepersonell og pasienter som kommenterer på innleggene der. Så også med dagens oppslag.

Jeg tar med dette sitatet fra en person som rett og slett har undertegnet med «Helsepersonell»:

Dette skulle og burde da være en selvfølge i 2011. Hvorfor skal denne pasientgruppen behandles annerledes enn andre pasientgrupper – selv om det er uenighet om elementer ved sykdommens natur? Skal de nektes behandling fordi sykdommen ikke er ferdig kartlagt? Det er noe som er råttent i måten disse pasientene blir møtt og behandlet på. Hvor kommer denne sterke motviljen fra? Det er jo ingen tvil om at de er alvorlig syke – og at å «ta seg sammen» eller gå til psykolog ikke hjelper dem. Deres liv er like viktig for dem, som våre liv er for oss. Det er vår plikt å ta dem alvorlig og åpne øynene for vitenskapen som faktisk nå eksisterer. Det er overgrep å nekte dem retten til å forsøke å bli frisk.

Reklamer