Nordlandssykehuset bryter Helsedirektoratets retningslinjer for blodgivning fra ME-pasient

Posted on 16/03/2011

0


På ME-forum, et populært samlingssted for mange ME-pasienter, kunne vi i dag lese om en ME-pasient som hadde blitt godkjent som blodgiver ved Nordlandssykehuset.

Du finner diskusjonstråden her.

Dette bryter med klare retningslinjer som ble sendt ut fra Helsedirektoratet i desember 2010. Etter et møte i Transfusjonstjenestens kvalitetsråd ble det gjort klart at pasienter med ME-diagnose skal IKKE gi blod i Norge.

Dette ble meddelt alle landets blodbanker i et brev.

Pasienten på ME-forum forteller at h*n oppgav både ME- og Fibromyalgi-diagnose, men ble likevel godkjent som blodgiver.

Dette er en klar forsømmelse av Nordlandssykehuset, og Helsedirektoratet bør gjøres oppmerksomme på dette.

Reklamer