Wyller om ME/CFS i Dagens Medisin

Posted on 10/03/2011

2


Vel, ME/CFS får i hvertfall en del oppmerksomhet i Dagens Medisin for tiden!

I dag er det Wyller som har fått spalteplass, for å fortelle om sine teoriere og promotere forskningsprosjektet NorCapital.

Han kan blant annet fortelle oss at….

Hvorvidt et kriteriesett gir en mer homogen pasientgruppe enn et annet, er en viktig problemstilling, men som er vanskelig å besvare så lenge man har ufullstendige kunnskaper om sykdomsmekanismene. I klinisk praksis kan det være hensiktsmessig med et pragmatisk syn, der betegnelsen CFS/ME brukes om alle pasienter med uforklarlig, langvarig og funksjonsnedsettende utmattelse.

Virkelig? Så hele denne debatten om viktigheten av riktige diagnosekriterier, som blant annet Wall Street Journal skrev om for noen dager siden, den skal vi bare se bort i fra? Er det ikke så viktig å unngå at man inkluderer pasienter som egentlig lider av depresjoner da kanskje, eller er ME og depresjon sykdommer som bør behandles likt så lenge det er utmattelse med i bildet?

Nei, nå skal jeg slutte. Jeg kan ikke kommentere ett og ett avsnitt i denne artikkelen. Jeg har tross alt blodtrykket mitt å passe på.

Jeg etterlater dere med noen flere sitater, og et håp om at flere vil kommentere i Dagens Medisin.

Høsten 2009 ble det dokumentert overhyppighet av et nyoppdaget retrovirus – XMRV – hos disse pasientene, men forsøk på å bekrefte funnene, har så langt ikke ført frem.

 

 

 

 

 

Reklamer
Posted in: Forskning, ME i media