10 oppdagelser om biologien bak ME/CFS

Posted on 09/03/2011

1


I denne posten skrev jeg om interessant info-materiale man kan spre videre. Jeg valgte å ta ut Dr. Komaroffs liste over 10 oppdagelser om biologien bak ME og gjøre en oversettelse på det.

Jeg synes det er viktig at dette blir spredt – og søkbart! – og vil derfor gjerne at dere som har egne blogger viderepubliserer listen om dere har lyst til det. (Hyggelig hvis dere vil gi et hint om hvem som har gjort oversetterjobben da. ;-)) Jeg har også satt inn en del Wikipedia-lenker til en del av de medisinske uttrykkene, for den som vil lese mer.

(I ettertid er jeg blitt oppmerksom på at denne faktisk er oversatt tidligere, og befinner seg på ME-forum! Intet er som litt godt, gammeldags dobbeltarbeid hehe… Jaja, jeg fikk aktivisert hjernecellene litt da, viktig å prøve å holde dem i form også. ;-))

Ti oppdagelser om biologien bak ME/CFS

1.

ME/CFS er ikke en form for depresjon, og mange pasienter med ME/CFS har ingen diagnostiserbar psykiatrisk lidelse. Som for de fleste kroniske sykdommer, vil noen pasienter med ME/CFS bli deprimert på grunn av den virkningen sykdommen har på livet deres, men de fleste studier finner at flertallet har ikke hatt depresjoner forut for sykdommens utbrudd.

2.

Det er en tilstand med kronisk, lavgradig immunaktivering hos ME/CFS-pasienter. Det er gjort funn av aktiverte T-celler, aktivering av gener som reflekterer immun-aktivering og økte nivåer av cytokiner som er kjemiske elementer i immunsystemet.

3.

Det er betydelige bevis for dårlig funksjon i det vi kaller natural killer (NK) celler – hvite blodceller som er viktige for å bekjempe virusinfeksjoner. Studier viser ulike funn om det kan være økt antall NK celler hos pasienter med ME/CFS.

4.

Abnormaliteter i den hvite substansen i hjernen har blitt funnet hos pasienter med ME/CFS når man bruker magnetresonanstomografi (MRI) scans. Disse er typisk veldig små områder (en fraksjon av en tomme) like under den cerebrale cortex, det ytterste området i hjernehalvdelene (hjernebarken). Forskjeller i volumet av grå substans er også observert.

 

5.

Abnormaliteter i hjernens metabolisme, som indikert av single photon emission computed tomography (SPECT) og positron emission tomography (PET) har blitt oppdaget. Annen forskning tyder på at det er noe galt med energi-metabolismen og de oksidative elektron-transport-kjedene i mitokondriene til pasienter med ME/CFS.

6.

Pasienter med ME/CFS opplever abnormaliteter i flere nevroendokrine systemer i hjernen, spesielt undertrykking av den som kalles «hypotalamus – hypofyse – binyrebark» (HPA) aksen, men også «hypothalamic-growth hormone» aksen.

7.

Kognitiv svekkelse er vanlig hos pasienter med ME/CFS. De oftest dokumenterte abnormalitetene er vanskeligheter med informasjonsprosessering, hukommelse og/eller oppmerksomhet.

8.

Abnormaliteter i det autonome nervesystemet har blitt funnet av flerforldige uavhengige forskere. Disse inkluderer en svikt i kroppens evne til å opprettholde blodtrykket etter at en person reiser seg opp, abnormale responser i hjerterytmen i stående stilling og uvanlig oppsamling av blod i venene i bena. Noen studier finner også lave blodvolum-nivåer.

9.

Pasienter med ME/CFS har forstyrrelser i genuttrykk som er viktig for energimetabolismen. Energi kommer fra visse naturlige kjemikalier som blir prosessert av enzymer i hver enkelt celle. Disse enzymene er kontrollert av spesifikke gener. Annen genomisk forskning avdekker involvering av gener koblet til aktiviteten i HPA-aksen, det sympatiske nervesystemet og immunfunksjon.

10.

Det er bevis for mer frekvent latent aktiv infeksjon av forskjellige herpesvirus og enterovirus. Herpesvirusene inkluderer Epstein Barr, HHV-6 og cytomegalovirus. Andre infektiøse agenter, slik som bakterien som forårsaker borreliose, Ross River virus og Q-feber, kan også trigge kronisk utmattelsessyndrom.

~~

Oppsummeringen av forskningsfunn innen kronisk utmattelsessyndrom er laget av Dr. Anthony Komaroff, professor i medisin ved Harvard Medichal School, seniorlege ved Brigham og Kvinnesykehuset i Boston og sjefsredaktor for Harvards Helsepublikasjoner. Dr. Komaroff har et pågående forskningsprogram om kronisk utmattelsessyndrom og har publisert over 230 forskningsartikler og bok-kapitler.

 

Reklamer