Dramatisk for de sykeste ME-pasientene sier Laila Dåvøy til Dagens Medisin

Posted on 08/03/2011

3


– At de sykeste ME-pasientene våre ikke får hjelp – verken i spesialist- eller i kommunehelsetjenesten, er dramatisk for dem det gjelder.

Det sier Laila Dåvøy til Dagens Medisin i dette intervjuet.

Der fremkommer det også at Laila Dåvøy har utøvet et sterkt press for at de sengeplassene det er vedtatt å opprette skal komme i stand, og hun mer enn antyder at det er bevilget penger til dette hvert år som har gått til andre ting. Det er rett og slett en skandale.

 

Reklamer