Migrene mer vanlig hos CFS/ME-pasienter

Posted on 06/03/2011

0


En studie publisert i BMJ Neurology konkluderer med at CFS/ME-pasienter lider mer av migrene enn friske kontroller.

Les abstract her.

I følge studien svarte bare 4% av de med CFS som ble undersøkt at de ikke led av noen form for hodepine (migrene med/uten aura eller spenningshodepine).

67% av CFS-pasientene rapporterte at de både hadde migrene og spenningshodepine.

Mange pasienter med ME rapporterer at de har fått mer hodepine eller hodepine av en annen type etter at de ble syke med ME. Lys- og lydoverfølsomhet kobles ofte til dette.

CFS/ME-pasientene som hadde migrene med aura opplevde mer av dårlig hukommelse, svimmelhet, problemer med balansen og nummenhet (nevrologiske problemer) og forstyrrelser i hjerterytmen, hjertebank og brystsmerter.

CFS/ME-pasienten med migrene uten aura hadde lavere smerteterskel og høyere forekomst av fibromyalgi sammenlignet med friske kontroller.

Sumatriptan var nyttig for 13 av 14 CFS/ME-pasienter som nylig var diagnostisert.

 

Reklamer
Tagget: , ,