Fagrådet for CFS/ME i Helsedirektoratet

Posted on 06/03/2011

9


Den 25. februar ble SINTEF-rapporten fremlagt for Fagrådet for CFS/ME i Helsedirektoratet. Jeg ble litt nysgjerrig på hvem dette fagrådet er, og hvis det er noen andre som lurer så er altså dette medlemmene:

Leder: Lisbeth Myhre, Helsedirektoratet

Bodil Stokke, Helsedirektoratet

To medlemmer fra hvert av helseforetakene, to medlemmer fra kommunene, to representanter fra ME-foreningen og to representanter fra MENiN:

Helse Nord: Terese Fors, Martin Sørensen

Helse Vest: Halvor Næss, Matthias Hutler

Helse Midt: Torstein Bade Bø, Egil Fors

Helse Sør-Øst: Barbara Baumgarten Austrheim, Vegard Bruun Wyller

Kommunene: Cesilie Aasen Zapffe, Evelyn Jacobsen

ME-foreningen: Eva Stormorken, Ruth Astrid L. Sæter

MENiN: Inger Målfrid Hovland, Oddny Sveen Selbak

Reklamer