Patentsøknad for blodtesting for kronisk utmattelsessyndrom

Posted on 05/03/2011

2


I en pressemelding fra Chronix Biomedical og Hemispherx Biopharma går de frem at de sammen har lagt inn en patentsøknad for en blodtest for kronisk utmattelsessyndrom (CFS).

I pressemeldingen står det at Chronix Technology fokuserer på endringer i pasientenes DNA.

Hemispherx og Chronix planlegger studier for å validere teknologi som en potensiell diagnostisk test for CFS.

Chronix har en eksperimentell tilnærming som analyserer DNA-fragmenter som ofte blir sluppet ut i blodstrømmen gjennom apoptose eller programmert celledød. Chronizx bruker sin proprietære teknologi og avanserte DNA-sekvensieringsplattformer for å måle endringer i spesifikke regioner av kromosomet, som kan detekteres som distinktive «signaturer» i celle-fritt blod-bårent DNA. Ved å fokusere på disse signaturene, kan Chronix’ teknologi detektere tilstedeværelsen av celler som er ødelagt/skadet av sykdom i enkle blodprøver, uten behov for biopsi av syke celler eller vev.
«Vår teknologi – basert på DNA sluppet ut i blodstrømmen av døende og skadede celler – går inn i den dynamiske informasjonen som er gitt av de genomiske endringenesom er unike for hver syke celle. Vi fanger opp hva som skjer i DNA veldig tidlig og gjennom sykdomsprosessen, i sanntid, og pasient for pasient. Det er hvordan vår tilnærming er forskjellig fra andre tester som fokuserer på statisk genomisk data eller protein biomarkører», sier Dr. Urnovitz. Den pasient-unike signaturen som fanges opp av Chronix-teknologien kan vise seg å være nyttig som en følgesvenn i diagnostikken – en test som hjelper til med å veilede avgjørelser om behandling – og til å gi informasjon om sykdomsprosessen for å hjelpe farmasøytiske bedrifter å velge de mest effektive medikament-alternativene.
Bruken av Chronix diagnostisk teknologi i CFS vil evalueres i en studie som er under planlegging av Chronix og Hemispherx, som er ledende i CFS farmasøytisk forskning. Dr. William Carter, adm.dir. i Hemispherx, kommenterer det slik, «Det er med stor entusiasme vi vil utføre studier som er rettet mot å validere nytteverdien av Chronix teknologien for å identifisere hvordan ulike individer kan respondere til Hemispherx’ eksperimentelle medisin Ampligen.»
Chronix’ biomedisinske blodtest for kronisk utmattelsessyndrom er eksperimentell og har ikke blitt evaluert av noen regulerende myndighet. Den er foreløpig begrenset til forskningsformål.
Reklamer