To sengeplasser for ME-syke etableres

Posted on 01/03/2011

0


Det ble bestemt at det skulle opprettes 10 sengeplasser for de sykeste med CFS/ME i 2009. Helse Sør-Øst fikk dette i oppdrag av Helse- og omsorgs-departementet.

Frem til nå har det ikke skjedd, noe som også blir påpekt i den nye SINTEF-rapporten. Manglende finansiering og bemanningsproblemer har vært forklaringene.

Men nå ser det ut til å skje noe, om vi skal tro nettsidene til Helse Sør-Øst. Det måtte kanskje en krass rapport fra SINTEF til for å få «rævva i gir»? (Se på publikasjonsdatoen for artikkelen til Helse Sør-Øst…27.02… 2 dager etter presentasjonen av rapporten i Fagrådet i Helsedirektoratet… neppe tilfeldig!)

Helse Sør-Øst RHF styrker nå tilbudet til pasienter med CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom), ved at det etableres to sengeplasser til de sykeste pasientene ved Oslo universitetssykehus, Aker. Kapasiteten vil gradvis økes med utvidet sengetall etter som det opparbeides erfaring og mer kompetanse.

Mer informasjon om disse sengeplassene har vi foreløpig ikke, men jeg lover å følge opp om jeg får vite noe mer!

For det skal en del til for at slike sengeplasser skal være nyttige for ME-pasienter. Jeg siterer fra SINTEF-rapporten:

Denne gruppen er for dårlig til å ligge på sykehus fordi det blir vanskelig å få den skjermingen de trenger med hensyn til lys, lyd, støy etc. Et personale uten gode nok kunnskaper vil ikke ta nok hensyn til denne gruppens spesielle behov. De alvorligst syke kan også være for dårlige til å transporteres til lege. Foreningen peker på at det finnes flere eksempler fra hele landet på at pasientene er blitt alvorlig mye sykere av å ligge på sykehus. Dette har for mange blitt starten på mange år som pleiepasient med store smerter og et omfattende symptombilde, isolert fra annet liv. De aller sykeste bruker all energi på å eksistere, rett og slett opprettholde livet. Periodevis går noen inn i koma. (Fra ME-foreningens uttalelse til SINTEF-rapporten)

Reklamer
Posted in: Sykehus