Ny studie viser vedvarende XMRV-infeksjon hos aper

Posted on 17/02/2011

6


En ny studie viser oss mer om hvordan XMRV-viruset oppfører seg.

Det er alltid en utfordring å forsøke å lese seg til resultatet i slike studier, når man ikke er retrovirolog selv. 🙂 Derfor er det så veldig greit når det for eksempel kommer i mer leseslig format på Wall Street Journal sin helseblogg. Norsk oversettelse følger!

XMRV: Studie viser at virus kan forårsake «vedvarende infeksjon» i aper

Av: Amy Dockser Marcus

Debatten om hva XMRV kan gjøre mot mennesker fortsetter. Men i det minste i en liten gruppe aper, er én ting klart, i følge en ny studie.

«Viruset forårsaker kronisk, vedvarende infeksjon,» sier Robert Silverman ved Cleveland Clinic, en av med-forfatterene til artikkelen som ble publisert online i går i Journal of Virology. Videre foreslår den nye forskningen at, i det minste i disse apene, kan viruset være vanskelig å påvise i blodet, selv om det har kommet inn i kroppen.

Dette er et oppsiktsvekkende funn fordi det reiser muligheten for at noen kan bli infisert med XMRV, men ikke vise noen kliniske symptomer på sykdom før år, muligens tiår, senere.

Studien involverte fem makake-aper som ble infisert intravenøst med XMRV. Forskerne studerte apene av flere grunner. Abbott Labs – som hjalp til med finansiering av studien og hvis forskere var med på den – er en av flere bedrifter som er i gang med å utvikle tester som potensielt kan brukes til å teste blodbanker for XMRV. Forskere ved Abbott har brukt det XMRV-positive ape-blodet i deres testutviklingsprosess.

Forskerne som ser på hva som skjer etter XMRV-infeksjon hos mennesker trenger også en dyremodell, og aper er «så nært opp til det vi kan komme som skjer i mennesket,» sier Eric Klein, en kirurg ved Cleveland Clinic med prostatakreft som spesialitet.

Det har vært reist bekymring om den mulige risikoen XMRV utgjør for blodforsyningen siden en artikkel ble publisert i Science i 2009 som rapporterte funn av viruset hos 68% av pasienter med kronisk utmattelsessyndrom så vel som 4% av de friske deltakerne som ble studert. Funnet reiste muligheten for at folk som ikke viser noe tegn til dårlig helse i det hele tatt, likevel kan være infisert av viruset. Science-artikkelen har også generert kontrovers over hvorvidt XMRV er knyttet til kronisk utmattelsessyndrom eller forårsaker sykdommen.

Den nye studien av apene illustrerer noen av de utfordringene som fortsetter å forvirre forskerne. Dyrene viste tegn på viruset i blodet rett etter at de hadde blitt infisert, men veldig snart etterpå forsvant disse tegnene, noe som gjorde det veldig vanskelig å finne viruset. Men når apene ble obdusert, viste organer inkludert milt, lunge og prostata seg å inneholde XMRV-infiserte celler.

Klein, som spesialiserer seg på prostatakreft, forteller Helse Bloggen at studien viste at denne kjertelen er «et lett mål for XMRV» som setter opp en «genuin kronisk infeksjon» innen en uke. Han legger til at dette funnet beviser ikke at XMRV forårsaker prostatakreft, men det reiser viktige spørsmål om langtidskonsekvensene av XMRV-infeksjon.

Flere primatstudier er underveis som vil utforske andre infeksjonsruter, i annet vev. «Vi vet at XMRV liker å leve i prostata,» sier Klein. «Nå vil vi vite hva det gjør der.»

 

Reklamer