For lite kunnskap om smerter

Posted on 12/02/2011

4


Mange ME-pasienter plages med sterke muskel-, ledd- og nervesmerter. Dette er symptomer som ofte blir oversett når man snakker om ME, fordi «utmattelse» får bli det store ordet.

Jeg tenkte derfor å ta med en link til denne artikkelen fra forskning.no: «Kan for lite om smerter»

Den handler om at sykepleiere kan for lite om smerter og smertebehandling, noe som er relevant for flere enn de hjerteopererte i studien det refereres til.

Å leve med kroniske smerter er en stor utfordring, og ofte skal det noe til å få hjelp mot sterke smerter.

Det er også en utbredt misoppfatning blant sykepleierne at man kan se om pasienten har smerte bare ved å se på såkalte vitale tegn som puls, blodtrykk, respirasjon og kroppstemperatur. Det er feil.

– Det er bare pasienten som vet om han eller hun har smerter. Det går fint an å smile selv om du har smerter. Smil kan være et forsøk på å dekke over at du har det vondt. Vi må stole på pasienten, ikke bare på vitale tegn, understreker Leegaard. (Fra forskning.no)

Jeg har tidligere skrevet om at kvinner tar for lite smertestillende etter operasjoner. Men smertelindring som ikke er adekvat, kan fort føre til en ond sirkel med enda mer smerter.

Mange er redde for å bli avhengige av sterke smertestillende, og det med god grunn. Men sliter man med kroniske og sterke smerter er det noe som bør utredes og behandles av en smertespesialist. Kroppen bruker mye energi på å takle smerter!

Smertelindring har nemlig best effekt om man tar medisinen før man er oppe på det mest intense smertenivået. Å holde ut smerten for å være tøff kan i verste fall slå tilbake med at man må ha mer av de medisinene man er redd for å bli avhengig av.

Å finne riktig smertelindring for ME-pasienter handler ikke bare om å finne riktige medisiner, også ulike former for fysioterapi og massasje kan være symptomlindrende.

 

 

Reklamer
Posted in: Behandling