Kronisk utmattelsessyndrom i Hjemmet nr 5/11

Posted on 01/02/2011

10


Jeg bryr meg generelt veldig lite om hva som blir skrevet i ukeblader om ME og kronisk utmattelsessyndrom. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at veldig mange leser og blir påvirket av slike blader.

Derfor tenkte jeg å dele med dere denne spalten som kan lese i Hjemmet nr. 5/11 som jeg har fått tilsendt.

Her er et utdrag fra spalten:

Foreløpig ser det ut til at det er mest virkningsfullt å fokusere på hvordan man kan mestre den vanskelige situasjonen, altså prøve å leve med symptomene. De to terapiformene som har vist best effekt, er såkalt kognitiv terapi og gradvis økende fysisk trening. Kognitiv terapi innebærer at man få hjelp til å sette spørsmålstegn ved fastlåste tankemønstre og sine oppfatninger om seg selv, sin situasjon og om andre mennesker. Man fokuserer både på hvordan den enkelte kan leve best mulig med de begrensningene som sykdommen medfører, og å jobbe med å utfordre seg
selv. – Ja, det er viktig å holde humøret oppe og å være positiv. Hun viste meg  tommelen opp med en tapper mine. – Det er en god strategi!

 

Vil gjerne høre deres kommentarer til dette!

 

Reklamer
Posted in: ME i media