«Kronisk utmattende feilinformasjon»

Posted on 31/01/2011

0


For noen dager siden skrev jeg om de nye websidene til Oslo Universitetssykehus, hvor Forskernettverket har fått lagt ut informasjon om ME som er i strid med tidligere informasjon fra ME-senteret.

I går kveld leste jeg på bloggen til Rutt, som er viktig å følge med på, og fant linken til siste artikkel på ME PRESS. Der tas denne informasjonsblandingen fra Forskernettverket opp i klartekst.

Les artikkelen på ME PRESS!

Vegard Bruun-Wyller, Kirsti Malterud og det såkalte Forskernettverket har ikke til hensikt å gi opp kampen for sine uverifiserbare og fordomsfulle ME-hypoteser.

Selv om den biomedisinske forskningen forlengst har tilbakevist de tvilsomme teoriene deres, prøver de stadig å utvide sin egen faglig sviktende innflytelsessfære.

Den siste triumfen deres er at nettverket nå har klart å få avgjørende innvirkning på de nye nettsidene til konglomeratet Oslo Universitetssykehus HF. Heretter kan ME/CFS-senterets leder, Barbara Baumgarten-Austerheim, komme til å få problemer med å bevare sin egen selvstendige nettprofil.

Den nye sykehusstrukturen, de historieløse navneendringene og det sentraliserte styringsregimet bidrar til å tilsløre den faglige avgrunnen mellom ME-miljøene på det tidligere Ullevål Universi-tetssykehus og Rikshospitalet. Denne sørgelige realiteten har Wyller klart å utnytte til sin egen fordel.

PS: Følg diskusjonen inne på bloggen til Rutt. Vi vet det er mange helsearbeidere som leser der også. Det er viktig å få frem våre synspunkter på dette!

Reklamer