Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av ME/CFS

Posted on 26/01/2011

0


I april arrangerer Oslo Universitetssykehus et kurs for leger, helsepersonell, NAV og andre i utredning og tverrfaglig behandling av ME/CFS.

Du kan lese mer på sykehusets sider her.

Send gjerne infoen videre til leger, NAV-kontorer og andre du mener kan ha nytte av et slikt kurs!

Jo flere vi er som sender videre, jo større sjanse for at vi får spredt mer kunnskap om dette!