Forskernettverket har lagt ut spørsmål/svar om ME

Posted on 26/01/2011

5


Ser at denne informasjonen er lagt ut på Oslo Universitetssykehus sine sider i går.

Forskernettverket ’CFS i teori og praksis’ er en tverrfaglig gruppe forskere og helsearbeidere med lang klinisk og vitenskapelig erfaring med kronisk utmattelsessyndrom (også kalt CFS eller ME). Her gir de svar på noen vanlige spørsmål.

Jeg er litt tåkete, så fint om flere har lyst til å lese gjennom det som står der og si hva dere mener om det. Enten her eller på egen blogg/andre steder.

For en stund siden kom det jo nye veiledere for allmennleger og sykehus fra ME-senteret. I disse tar de blant annet for seg gradert treningsterapi og kognitiv atferdsterapi, og sier at det har begrenset effekt og at det til og med kan være skadelig for pasientene å presse seg for mye, at det kan forverre sykdommen med flere år.

Derfor synes jeg det blir litt rart når jeg finner følgende på de nye «spørsmål og svar»-sidene til Oslo Universitetssykehus:

3. Finnes det behandling?
Ja. Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at både gradert aktivitetstilpasning (også kalt tilpasset treningsbehandling) og kognitiv terapi er trygge behandlingsformer som hjelper mange ME-pasienter. Gradert aktivitetstilpasning er et rehabiliteringsprinsipp som innebærer at man skal gjøre det man orker, men unngå
det som forverrer symptomene – og så skal man gradvis, under veiledning, øke aktivitetsmengden. Kognitiv terapi tar sikte på å endre sykdomsforståelse, tankemønster og atferd, samt redusere kroppslig og emosjonell spenning. Ved å bruke kognitive teknikker til å regulere fysisk ubehag og negative tanker, kan man mestre lidelsen bedre.

I margen til høyre på siden står det at dette er publisert av ME/CFS-senteret. Under artikkelen står det Vegard Bruun Wyller og Kirsti Malterud.

Hva syns dere om denne informasjonen?

Reklamer