Behandlinger som ikke er verdt å prøve

Posted on 23/01/2011

4


 

Ikke mine ord dette, men fra Dr. Sarah Myhill.

Blant behandlinger hun mener ikke er verdt å prøve nevnes gradert treningsterapi, kognitiv atferdsterapi, kaldtvannsterapi (what?!?), aminosyrer,

Les artikkelen her.

Hun har også en oppsummering av sin tilnærming til ME/CFS-pasienter. Jeg har ikke lest så mye på sidene hennes før, men det virker som om mye av det hun anbefaler er ganske likt som tilnærmingen til Lillestrøm Helseklinikk. Hun snakker om at før ME-pasienter kan begynne å bygge seg opp igjen må man klare å regulere slikt som søvn, diett og å ha et aktivitetsnivå som er lavt nok til å ikke forverre symptomer. Hun kommer med mange konkrete tips og forslag, det kan sikkert være nyttig for flere.

Posted in: Behandling, Kosthold