Testing av blodforsyningen i USA for XMRV

Posted on 22/01/2011

0


Amy Dockser Marcus er tydeligvis et navn man skal følge med på når det gjelder rapportering av XMRV. Hun skriver for Wall Street Journals helseblogg, og har hatt flere innlegg om XMRV det siste året. Nedenfor er min oversettelse av hennes siste post: «XMRV: Testing the Blood Supply».

Hovedpunktet her er at det er under planlegging i alle fall 2 store studier i USA for å sjekke om blodgivere/mottakere er smittet med XMRV, om det finnes i blodforsyningen og om det er via blodoverføring XMRV-positive pasienter kan ha fått det.

~

XMRV: Testing av blodforsyningen

Kontroversen om XMRV er assosiert med kronisk utmattelsessyndrom eller andre sykdommer fortsetter, men en arbeidsgruppe som er satt opp av den gruppen som samler inn mesteparten av landets blodforsyning ser allerede fremover.
I en rapport utgitt i forrige uke peker AABB Interorganizational Task Force – bestående av blodbanker, helsemyndigheter, ideelle organisasjoner og forskere med oppgave å undersøke mulige trusler mot blodforsyningen – ut at de vitenskapelige dataene om XMRV er «ufullstendige og motstridende» og at det fortsatt ikke er kjent om mottakere av blod trenger å være bekymret.

En av nøkkelutfordringene, sier rapporten, er å forsøke å finne ut hvordan infeksjonen kan tenkes å virke i bloddonorer som viser seg å være asymptomatiske bærere av XMRV. Rapporten bemerker at pasienter infisert med hepatitt C ikke trenger å vise symptomer på flere årtier, men kan deretter komme til å utvikle kreft eller andre alvorlige sykdommer. «Hvis XMRV/MLV er patogenisk, er en lignende lang latenstid tenkbar,» fastslår rapporten.

Den mest presserende tematikken er å identifisere hvilke bloddonorer som er infisert med XMRV og deretter spore deres tidligere donasjoner til mottakere for å se om de også er infisert av viruset.

Noen studier planlegger allerede å gjøre nøyaktig det, sier Susan L. Stramer, vitenskapelig leder ved det amerikanske Røde Kors og medlem av AABB XMRV arbeidsgruppen som utgav rapporten.

Stramer forteller Helsebloggen (i Wall Street Journal, min anmerkning) at Røde Kors forsøker å få et grep om forekomsten av XMRV i blodforsyningen.

En studie vil innebære at man samler inn prøver fra over 10.000 friske mennesker i seks geografiske områder for å se etter bevis for XMRV eller relaterte virus kalt murine leukemia virus (MLVs), enten gjennom å finne antistoffer eller små mengder av virusets RNA. Testene vil bli utført av Gen-Probe og Abbott Laboratories, to selskap som har holdt på å utvikle tester for XMRV og MLVer. Prøvetakningen vil starte snart.

Den andre studien involverer et koblet donor-mottaker blod-depot som Røde Kors vedlikeholder. Gruppen vil se på 120 mottakere som har fått blod fra over 4000 donorer. Donorene vil bli testet for å se om de er positive for XMRV eller MLVer, og mottakerne vil deretter bli testet for å se om det var overføring av viruset via blodoverføringer. Donor-prøvene ble samlet inn i Connecticut. Studien blir gjort i samarbeid med Yale-New Haven sykehuset og er i planleggingsfasen akkurat nå, sier Stramer.

En talsmann for Gen-Probe sier at bedriften ikke vil kommentere studiene inntil de har fått resultatene.

Walt Kierans, divisjons-visepresident for diagnostisk forskning på Abbott, bekrefter at bedriften jobber med det amerikanske Røde Kors i å finne XMRV-forekomst hos blodgivere.

På tross av forvirringen på feltet, sier Stramer fra Røde Kors at «Det er på tide å bevege seg framover.»