Endelig avslag for Sølvskottberget

Posted on 20/12/2010

1


Fra Gudbrandsdølen Dagningen i dag 20.12.10.

~

Endelig avslag for Sølvskottberget

Svaret fra Helse Sør-Øst ble som forventet: Klagen blir ikke tatt til følge og ME-tilbudet legges ned fra nyttår.

– Nok et slag i ansiktet, sier direktør Anne-Grethe Hoel.

Av Karin Doseth

ØYER: Etter å ha ventet i flere uker på svar fra Helse Sør-Øst kom beskjed om endelig avslag på klage og  nedlegging av ME-tilbudet ved Sølvskottberget rehabiliteringssenter i Øyer klokken 20 fredag kveld . Dette betyr at 40 ansatte står uten jobb fra 1. januar.

Kort varsel
– Det er spekulativt å få svar fredag kveld med varsel om at om fire dager inngår Helse Sør-Øst avtale med  nye leverandører. Siden det ikke er snakk om virkedager så er løpet kjørt for oss. Vi rekker rett og slett ikke å gjøre noe med så kort frist, forteller en oppgitt og skuffet Anne-Grethe Hoel.

Helse Sør-Øst skal ifølge Hoel hatt styremøte torsdag. – Avgjørelsen ble tatt da, så de hadde nok tid til å si fra i arbeidstiden fredag. Jeg har mistet all respekt for foretaket etter måten saken vår er håndtert på.

Bortforklarer
Alle punkter i Sølvskottbergets omfattende klage på anbudsrunden er avvist med begrunnelsen slurvefeil,  skrivefeil og dårlige formuleringer fra Helse Sør-Østs side.

– Bare bortforklaringer! Men jeg er ikke overrasket, understreker Hoel.

Nedstemt i Stortinget
Sølvskottbergets dialog m ed diverse politikere på opplandsbenken på Stortinget har heller ikke ført fram: – Høyre og Olemic Thommessen har forsøkt å utsette anbudsrunden for å se på anbudssystemet, men forslaget ble dessverre nedstemt i Stortinget, forteller Hoel.

Dårligere tilbud
I løpet av dagen vil direktøren kontakte Helse Sør-Øst for å få klarhet i hva som skjer med  ventelistepasientene.

– Jeg har skjønt at ME-tilbudet er flyttet innunder «delytelse J» – muskel- og bløtdelssmerter og  utmattelsestilstander – og skal fordeles på flere institusjoner. Skogli helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer skal ha fått deler av ME-pasientgruppen, men Hoel vet ikke hvilke andre institusjoner
som er inne i bildet: – Omdefineringen betyr et dårligere tilbud for ME-pasientene. Dette blir ingen god jul, konkluderer Hoel.

Reklamer