Kan ME behandles med HIV-medisin? (NRK 14.12)

Posted on 15/12/2010

0


I etterkant av Puls på NRK der dokumentarfilmen «Få meg frisk!» ble vist, har NRK fulgt opp saken med en artikkel om ME og HIV-medisiner.

De tar blant annet opp dette at viruset er vanskelig å påvise, og Dr. Baumgarten fra ME-senteret sier at de to studiene som påviste viruset (Science + Alter-studien) antagelig er de som fungerer best:

– Det er uenighet om hvordan testene bør utføres, men personlig mener jeg at metodene som er brukt i de to studiene som påviser en sammenheng antakelig fungerer best, sier hun.

Hun er også optimist i forhold til virus-sporet:

– Som forskere må vi avvente flere studier, men jeg er optimistisk i forhold til dette virus-sporet. Jeg tror at vi her kan ha funnet en viktig brikke i forståelsen av ME, sier hun til NRK.no.

Vegard Bruun-Wyller har også uttalt seg, og trekker ikke uventet fram kognitive strategier og gradert opptrening.

De gode nyhetene for ME-syke er at hvis man kan bruke HIV-medisiner for å behandle XMRV-smitte, trenger man ikke vente i flere år på utvikling av medisiner slik HIV-syke måtte, men kan bruke de medisinene som finnes. Først må man imidlertid styrke funnene av sammenheng mellom ME og XMRV, samt sette i gang behandlingsstudier.

Les hele artikkelen her.

Reklamer