800.000 fra Helsedirektoratet til nytt tilbud i Tønsberg

Posted on 15/12/2010

0


I Tønsberg Blad den 14.12.10 kan vi lese følgende glad-nyhet for ME-pasientene:

TØNSBERG: Sykehuset i Vestfold har fått 800.000 kroner i støtte av Helsedirektoratet til å etablere et helhetlig tilbud om utredning, diagnostisering og oppfølging av mennesker som er rammet av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).

Kjernen i det nye tilbudet er etablering av en poliklinisk enhet som pasientene skal henvises til. Her skal de møte fagfolk med kompetanse til å koordinere de undersøkelsene og utredningene som trengs, og som kan avklare om pasienten har diagnosen CFS/ME. Prosjektet går over tre år, fra 2010 til 2012.

~

Reklamer
Posted in: ME i media