Helt greit med debatt om programmet for ME-konferanse (Nordlys 01.10.10)

Posted on 02/10/2010

0


Nordlys har intervjuet ME-syke Fredrik Broms, som mener programmet til ME-konferansen som skal avholdes i Tromsø i oktober burde sett annerledes ut.

Til uka arrangeres en stor konferanse i Tromsø om CFS/ME. Målgruppen er fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og andre som er interessert i sykdommen ME. Temperaturen rundt konferansen er høy. Mange er kritiske til valg av foredragsholdere og tema på konferansen. Blant annet har både leger, pasientforeninger og pasienter reagert sterkt på at representanter fra den kontroversielle Lightning Process skal holde workshop.

– Jeg er enig i at programmet skulle sett annerledes ut med plass til det siste innen internasjonal forskning. Samtidig er det positivt at ME settes på dagsordenen. (Nordlys 01.10)

Fredrik Broms ble rammet av ME våren 2007. Da hadde han en stipendiatstilling ved Norsk Polarinstitutt og var et aktivt friluftsmenneske. Han har vært bundet til senga i lange periode, med sår hals, lett feber og en influensafølelse i kroppen som aldri gikk over. Nevrologisk poliklinikk ved UNN satte diagnosen ME i samråd med ME-eksperter fra Ullevål.

– Det er vanskelig å beskrive hvordan ME føles. Jeg sliter med hukommelsestap, sterke smerter og konsentrasjonsvansker. Jeg kan tenke meg det er som å være senil i perioder, men heldigvis varierer det mye og hukommelsestapet er ikke permanente.

Arrangørene av ME-konferansen sier til Nordlys at det er helt greit med debatt.

– Vi har med åpne øyne valgt bredt når vi har invitert foredragsholdere, forteller Audhild Høyem i programkomiteen.
– Målet vårt er å få en bred presentasjon av årsaksforhold, utredning og det tilbudet som finnes for ME-rammede i Norge, sier Høyem.

Arbeidet med konferansen er organisert i et samarbeid mellom Rehabiliteringsklinikken ved Universitetssykehuset
Nord-Norge og Universitetet i Tromsø, og er støttet av Helsedirektoratets program for å bedre tilbudet til pasienter med ME. Arrangørene mener programmet holder et høyt faglig nivå – og representerer både dybde og bredde. Målet er at konferansen skal være nyttig for fagfolk som arbeider med ME-syke, men også en konferanse som skal hjelpe ME-syke å få oversikt over de helse- og mestringstilbud som finnes for dem.