Skien kommune satser på Lightning Process for sykemeldte!

Posted on 24/09/2010

4


Skien kommune satser på det omdiskuterte treningsprogrammet Lightning Process for å gjøre sykemeldte friske etter bare tre dager. En ansatt friskmeldte seg allerede etter en dag. (Telemarksavisa 24.09.10)

– Vi ser at vi kommer til kort med den gruppa som har subjektive helseplager som ME, utbrenthet og  fibromyalgi, og som det ikke finnes noen kur mot.

Kommunen og NAV går altså sammen om å bruke den omstridte LP-metoden for å få sykemeldte tilbake i arbeid. Anne Isaksen i HMS-avdelingen til Skien kommune synes det er «spenstig» av kommunen å gå inn på en type tiltak som avviker fra det tradisjonelle behandlingsapparatet.

En kommuneansatt som har vært syk i fire år, friskmeldte seg selv etter kurset. – En av to deltakere er friske.
Kursdeltakeren friskmeldte seg allerede etter første dag, og uttrykte glede og takknemlighet over å ha fått et nytt liv, forteller Anne Isaksen i kommunens HMS-avdeling. Kursdeltakeren ønsker ikke å stå fram.

Kurset, som koster 10.000,- blir et spleiselag mellom NAV og kommunen. I første omgang er kurset et tilbud til kommunalt ansatte, men dersom det viser seg å være vellykket, vil NAV også vurdere det til andre sykmeldte.

LP-instruktøren Anne Flohr skal selv ha blitt frisk av metoden. Artikkelen opplyser ikke hvilken rolle hennes coaching-firma skal ha i prøveprosjektet, men det kan se ut som om det er hennes firma som har oppdraget med å gjøre de kommunalt ansatte friske på tre dager.

ME-foreningen ved leder Ellen Piro advarer mot Lightning Process for ME-syke:

– Dette er hovedsakelig en nevroimmunologisk sykdom som har påviste forbindelser til virus og andre infeksjoner. Du kan ikke hjernevaske infeksjoner. Det er det Lightning Process prøver å gjøre. Det kan hjelpe mennesker som sliter med angst, depresjoner og lav selvfølelse, men ikke sykdommen ME, sier hun.

Les artikkelen her og følg diskusjonen i kommentarfeltet